Villains Wiki

Hi. This is Thesecret1070. I am an admin of this site. Edit as much as you wish, but one little thing... If you are going to edit a lot, then make yourself a user and login. Other than that, enjoy Villains Wiki!!!

READ MORE

Villains Wiki
Advertisement

Get out of my way, human, or suffer my wrath!
~ Cerberumon
What's this?! A human turned into a digimon?!
~ Cerberumon
A human child defeated me?! No!
~ Cerberumon's last words.

Cerberumon is a minor antagonist in Digimon Frontier, Digimon Data Squad, Digimon Fusion and Digimon Adventure:.

Appearance

Cerberumon is an Ultimate Class Digimon that looks like a black Cerberus or a three—headed dog with six claws on each paw, three of them are longer than the other.

Biography

Digimon Frontier

When Takuya, Tommy, J.P., and Zoe were in the Digital World for the first time, Cerberumon was the first enemy Digimon that attacked them. Cerberumon was at the Fire Terminal searching of the Digimon Spirit of Fire He first attacked the Digimon Bokomon and Neemon. Takuya tried to save them but this caused Cerberumon to attack him. Takuya eventually found the spirit of fire and Digivolved into Agunimon. Both of them fought each other, but Cerberumon tried to give himself an advantage by using Portal of Darkness because darkness is his homefield advantage. But even with that advantage Agunimon still defeated him and purified his data.

Digimon Data Squad

When Marcus, Thomas, Yoshi, and Homer were sentence by Baromon, he unleashed a Cerberumon on them. Homer's Digimon, Kamemon freed the other Digimon and attacked Cerberumon. Agumon couldn't Digivolve because Marcus couldn't punch Cerberumon. He manage to punch him because Cerberumon was having a bullfight with Yoshi. Just when Agumon was going to Digivolve Baromon told Cerberumon to stop and decided to spare the DigiDestined when he found out that Marcus is related to Spencer Damon.

Digimon Fusion

An army of Cerberumon were members of the Bagra Army. They serve one of the Dark Generals; Gravimon. Most of them were destroyed by Shoutmon X7.

Digimon Adventure:

Attacks

  • Portals of Darkness: Traps his opponents into a dimension of darkness.
  • Emerald Blaze: Spews green fire from his mouth.

Gallery

Trivia

  • Cerberumon can Digivolve into either Anubismon, or AncientSphinxmon.
  • Cerberumon Champion Digimon forms can be either; Seasarmon, Dobermon, or Doggymon.
  • Cerberumon is inspired by the Greek underworld Hades monster, Cerberus, the three-headed dog guardian.

Navigation

          Digimon Logo.png Villains

Television
Digimon Adventure
Main Antagonists: Devimon | Etemon | DemiDevimon | Myotismon | Apocalymon | Diaboromon | Digimon Emperor | Kimeramon | Arukenimon | Mummymon | BlackWarGreymon | Daemon | Yukio Oikawa
Dark Masters: MetalSeadramon | Puppetmon | Machinedramon | Piedmon
Dark Masters’ Army: Scorpiomon | Divermon | Kiwimon | Cherrymon | Garbagemon | WaruMonzaemon | LadyDevimon
Myotismon’s Army: Bakemon | Devidramon | Dokugumon | Mammothmon | Gesomon | Raremon | SkullMeramon | DarkTyrannomon | MegaSeadramon | Gizamon | Phantomon | Snimon | Tuskmon
Daemon Corps: LadyDevimon | MarineDevimon | SkullSatamon
Other: Kuwagamon | Shellmon | Seadramon | Unimon | Ogremon | Evil Greymon | SkullGreymon | Kokatorimon | Vademon | Scorpiomon | MetalGreymon | Infected Imperialdramon
Digimon Tamers
Main Antagonists: Hypnos | Mitsuo Yamaki | Beelzemon | Zhuqiaomon | ADR-01: Jeri Type | D-Reaper
Devas: Mihiramon | Sandiramon | Sinduramon | Pajiramon | Vajramon | Indramon | Kumbhiramon | Vikaralamon | Makuramon | Majiramon | Caturamon
Bio-Emerged Digimon: Goblimon | Gorillamon | Vilemon | Allomon | Dokugumon | Devidramon | IceDevimon | Musyamon | Harpymon
Other Enemies: Orochimon | Megidramon
Digimon Frontier
Main Antagonists: Cherubimon | Dynasmon | Crusadermon | Lucemon
Evil Hybrids: Grumblemon | Ranamon | Petaldramon | Mercurymon | Duskmon
Cherubimon’s Army: Cerberumon | Snimon | Goblimon | ShadowToyAgumon | Golemon | Volcamon | Beetlemon's Shadow | Karatenmon | Asuramon | IceLeomon | Phantomon | IceDevimon | SkullSatamon
Digimon Data Squad
Main Antagonists: Gotsumon | Merukimon | SaberLeomon | Akihiro Kurata | Gizumon | Belphemon | King Drasil
Bio-Hybrids: Kouki Tsubasa | Nanami | Ivan
Royal Knights: Gallantmon | Crusadermon | Leopardmon | Craniamon
Other: Kokatorimon | Drimogemon | Keramon | Neon Hanamura | Soulmon | Vilemon | DemiDevimon | Dokugumon | MetalPhantomon | Okuwamon | Hagurumon
Digimon Fusion
Main Antagonists: Lord Bagra | AxeKnightmon | Damemon | Tyutyumon | Laylamon | Tactimon | Blastmon | Quartzmon
Bagra Army: MadLeomon | Orochimon | Neptunemon | Octomon | AncientVolcanomon | SkullMeramon | RedMeramons | IceDevimon | Daipenmon | SkullScorpiomon | Ebemon | Lucemon | Musyamon | Matadormon | Brakedramon | Mantaraymon
Dark Generals: Dorbickmon | NeoMyotismon | Lord Zamielmon | Splashmon | Olegmon | Gravimon | Apollomon Whispered
Other: GranLocomon | Huanglongmon | LadyDevimon | Honeybeemon | GrandisKuwagamon
DigiQuartz: MetalTyrannomon | Sagomon | Ogremon | Fugamon | Harpymon | Volcdramon | Dragomon | Sakkakumon | MetallifeKuwagamon | Diaboromon | Myotismon
Digimon Universe: Appli Monsters
Main Antagonists: Leviathan | Yūjin Ōzora | L-Corp
Leviathan’s Servants: Cameramon | Sakusimon | Mienumon | Sateramon | Knight Unryuji | Ultimate 4 | Deusmon
Others: Cometmon | Drawmon | Tubumon | Uratekumon
Digimon Adventure: (2020 Series)
Main Antagonists: Negamon | Devimon | Millenniummon
Negamon’s Servants: Argomon | Eyesmon/Orochimon | Soundbirdmon | Zurumon
Devimon’s Servants: Ogremon | Gorillamon | DarkTyrannomon | Cannonbeemon | Bulbmon | Minotarumon | Bullmon | Calmaramon | Velgemon | Splashmon | SkullKnightmon/AxeKnightmon | DarkMaildramon
Millenniummon’s Servants: Vademon | Sakkakumon | Bakemon | Mephistomon | Machinedramon | Gryphonmon
Miasma Digimon: MetalTyrannomon | SkullScorpiomon | Waspmon | Kuwagamon | Mammothmon | Troopmon
Digimon controlled by Soundbirdmon: Andromon | Burpmon
Other Enemies: Gesomon | WaruSeadramon | Groundramon | Allomon | Tankdramon | Fangmon | Cerberumon | Scorpiomon | BladeKuwagamon | MetallifeKuwagamon | Gogmamon | Oppossummon | Tropiamon | Entmon | Parasimon | Boltmon | Zanbamon | SkullBaluchimon | GranKuwagamon
Digimon Ghost Game
Clockmon | Mummymon | Dracmon | Candlemon | Majiramon | Yatakaramon | MetalPhantomon | Kinkakumon | Ginkakumon | Reppamon | Weedmon | Sealsdramon | GulusGammamon | Boogiemon | Phelesmon | Cherrymon | Frozomon | DarkLizardmon | Saberdramon | Arukenimon | SkullGreymon | Myotismon | Matadormon | Sangloupmon | Digitamamon

Movies
Parrotmon | Kokomon | Mephistomon | Parasimon | Ornismon | Murmukusmon | Argomon | Alphamon | Dark Gennai | Maki Himekawa | Meicoomon | King Drasil | Eosmon | Menoa Bellucci

Video Games
Digimon World: Analogman | Machinedramon
Digimon World 2: Chaos Lord | Crimson | OverLord GAIA
Digimon World 3: A.o.A. | Lord Megadeath | Galacticmon
Digimon World DS: Chronomon DM
Digimon Universe: Appli Monsters: Jammingmon | Virus Rebootmon
Digimon Story: Cyber Sleuth/Hacker's Memory: Eaters | Akemi Suedou | King Drasil | Demons | Jimmy KEN | Examon | SkullSatamon | Arcadiamon | Yu Nogi | Crusadermon | Matadormon
Jimmy KEN's Partners: Boltmon | SkullMeramon | BlueMeramon

Manga
Barbamon | MachLeomon | Neo Saiba | Shademon | Shinichiro Josaki | Weddinmon

Advertisement