FANDOM


Hydra

Hydra

The Lernaean Hydra (Greek: Λερναία Ὕδρα (help·info)), also simply known as the Hydra, was an ancient nameless serpent-like chthonic water beast, with reptilian traits, (as its name evinces) that possessed many heads — the poets mention more heads than the vase-painters could paint, and for each head cut off it grew two more — and poisonous breath so virulent even her tracks were deadly.

In Greek mythology, the Hydra of Lerna was killed by Heracles as the second of his Twelve Labours. Its lair was the lake of Lerna in the Argolid, though archaeology has borne out the myth that the sacred site was older even than the Mycenaean city of Argos since Lerna was the site of the myth of the Danaids. Beneath the waters was an entrance to the Underworld, and the Hydra was its guardian.

The Hydra was the offspring of Typhon and Echidna (Theogony, 313), both of whom were noisome offspring of the earth goddess Gaia.

Gallery

Navigation

           Legends

Notable Legends
Bigfoot | Chupacabra | Cyclops | Dragons | Fairies | Gremlins | Grim Reaper | Ghosts | Giants | Headless Horseman | Kraken | Loch Ness Monster | Minotaur | Monsters | Mothman | Ogres | Siren | Skeletons | Spiders | Vampires | Wendigo | Yeti | Zombies

Demonology Legends
The Devil | Demons | Fallen Angels
Abaddon | Abere | Abyzou | Angra Mainyu | Aka Manto | Apep | Asmodeus | Asuras | Antichrist | Baal | Banshee | Baphomet | Beelzebub | Beast | Behemoth | Behemoth the Elephant | Belphegor | Black Cats | Black Monk Pontefract | Black Shuck | Black Volga | Bogeyman | Buer | Cerberus | Coco | Crom Cruach | Demiurge | Eight Feet Tall | El Charro Negro | Enma Daio | Erlik | Hellhounds | Iblis | Kali | Kelpie of Loch Ness | Kitsune | Kroni | Krampus | Lamia | Legion | Locusts of Abaddon | Mahishasura | Malsumis | Mammon | Mara | Mares | Mephistopheles | Moloch | Nure-Onna | Rakshasa | Ravana | Raven Monster | Sack Man | Samael | Six Demons | Stolas | Succubi | Termagant | Unholy Trinity | The Watchers | Whore of Babylon
Disambiguation Pages
Baphomet | Demon | Satan | Succubus

Gods & Spirits
Gods & Goddesses: Ares | Atë | Atlas | Camazotz | Damballa | Geb | Fomorians (Balor, Bres) | Hades | Hera | Jötunn (Ymir, Loki, Hela, Skoll and Hati, Fenrir, Jormungandr, Surtr, Hraesvelgr) | Kali | Kronos | Limos | Nun | Poseidon | Set | Titans | Xolotl | Zeus
Spirits: Dybbuk | El Silbón | Fetch | Hinnagami | La Llorona | La Sayona | La Viuda | Mackenzie | Myling | Poltergeists

Humans & Humanoids
Abhartach | Ajax the Lesser | Ame-onna | Bandits | Baron Samedi | Black Rock Witch | Black Witch | Cain | Cassiopeia | Christie Cleek | Creon | Delilah | Draug | Doppelgangers | Goliath | Gomorrahites | Green Witch | Hags | Haman the Agagite | Hanako-San | Herod Antipas | Herod the Great | Herodias | Horsemen of the Apocalypse | Ixion | Jezebel | Judas Iscariot | King Ahab | King Arthur | Kuchisake-Onna | Lilith | Lord William de Soulis | Louhi | Lucius Tiberius | Lycaon | Meg of Meldon | Morgan le Fay | Nanny Rutt | Pandarus | Paris | Phaedra | The Pharisees | Polyphemus | Rich Man | Romans | Santa Compana | Saul | Sawney Bean | Sodomites | Tamamo no Mae | Tantalus | Trauco | Tydeus | Umibōzu | Yallery Brown | Ysbaddaden

Monsters, Animals & Anthropomorphic Beings
A-mi’-kuk | Akkorokamui | Averesboro | Aye-Aye | Basilisk | Boneless | Cirein-cròin | Cockatrice | Devil Monkeys | Erymanthian Boar | Escornau | Fossa | Fouke Monster | Foxes | Giants of Voronezh | Golden Cicada | Groundhogs | Harpies | Hydra | Jackalopes | J'ba Fofi | Kappa | La Cegua | Lambton Worm | Leviathan | Madman Marz | Michigan Dogman | Mikari Baba | Mordred | Morgan le Fay | Onamazu | Otesanek | Paparrasolla | Pesanta | Redcaps (Robin Redcap) | River Mumma | Scylla | Stymphalian Birds | Tailypo | Tarasque | Trolls | Tsuchinoko | Veles | Wolves

Common Legends
Amanda The Doll | Black Goo | Bunnyman | Bye Bye Man | Candyman | China Doll | Clown Doll | Cropsy | Crying Boy | Cursed Dolls | Hairy Woman | Hatman | Homey the Clown | Hook Killer | John & Susan Buckley | Joliet The Dool | Licking Maniac | Melon Heads | Men in Black | Mystery Killer | Nain Rouge | Nameless Thing of Berkeley Square | Old Man Try By Night | Peeping Tom | Rain Man | Robert The Doll | Paimon | Patasola | Skinned Tom | Teke Teke | Killer in Backseat | The Man Upstairs

Cryptids
Beast of Beckley | Beast of Gevaudan | Black Eyed Children | Black Stick Men | Bloop | Cherufe | Devil Monkeys | Emela-Ntouka | Dog Headed-Men | Fallen Angels | Fear Liath | Flatwoods Monster | Goatman | Grafton Monster | Greys | Hoop Snake | Indrid Cold | Jackalopes | Jersey Devil | Kelpie of Loch Ness | Kongamato | Malawi Terror Beast | Mamlambo | Manananggal | Maricoxi | Mngwa | Momonjii | Nobusuma | Pope Lick Monster | Popobawa | Pukwudgies | Reptoids | Roc | Ropen | Salawa | Sea-Serpents | Shadow People | Sheepsquatch | Slide-Rock Bolter | Snallygaster | Spring Heeled Jack | Tanuki | Thunderbird | Two-Toed Tom | Water Horses | White-Eyed Children | Yowie

Modern Legends
Charlie | Bloody Mary | Bloody Mary (HHN) | Ghost | Ghost Bus of Highway 93 | Ghost Cars | Ghost Trains | Momo | Orie Chef | Aliens (AC) | Martinez Dog Demon | Spirit of Water | Crisis

Possessed Objects
Coffin On Wheels | Ghost Trains

See also
Cthulhu Mythos Villains | Trevor Henderson Villains | Creepypasta Villains | SCP Foundation Villains

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.