Villains Wiki
Advertisement
Villains Wiki
           Avatar The Last Airbender logo.pngVillains

Fire Nation
Fire Lord Ozai | Fire Lord Azulon | Fire Lord Sozin | Azula | Zhao | Zuko | Ty Lee | Mai | Ukano | Combustion Man | Yon Rha | Warden | Boiling Rock Warden | Bujing | Mung | Chaejin | War Minster Qin | Lo and Li | Colonel Mongke | Vachir | Loban | Circus Trainer

Earth Kingdom
Jet | General Fong | Xin Fu | Gow | Long Feng | Liling | Ru | Yaling | Hou-Ting | Dai Li Sergeant | Jianzhu | Yun | Chin the Conqueror | Biyu

Water Tribe
Hama | Tahno | Tarrlok | Noatak | Yakone | Varrick | Zhu Li | Unalaq | Eska | Judge Hotah | Gilak | Thod | Lirin | Thod's disciples

United Republic of Nations
President Raiko| Wonyong Keum | Jargala Omo

Triple Threat Triad
Tokuga | Lightning Bolt Zolt | Shady Shin | Viper | Two-Toed Ping | Zhen

Equalists
Amon | Lieutenant | Hiroshi Sato

Red Lotus
Zaheer | Ghazan | Ming-Hua | P'Li | Aiwei

Earth Empire
General Kuvira | Baatar Jr. | Commander Guan | Dr. Sheng

Daofei
Xu Ping An| Mok | Wai | Four Shadows Guan

Spirits
Vaatu | Dark Spirits | Hei Bai | Wan Shi Tong | Koh | Kemurikage | Old Iron | Father Glowworm

Other Groups
Dai Li | Rough Rhinos | Southern Raiders | Yuyan Archers | New Ozai Society | Royal Procession | Yellow Necks | Saowan Clan | Pirates | Fifth Nation | Sandbenders

Individuals
June | Afiko | Tagaka | Lian | Hundun

Advertisement